Badania genetyczne oraz echo serca prawidłowe.


stat4u